aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Maaien van bermen

Het Bermbesluit (1984) bepaalt de algemene regels waaraan gemeenten zich moeten houden voor het onderhoud van bermen. Het besluit bepaalt dat bermen mogen worden gemaaid vanaf 15 juni en eventueel een tweede keer vanaf 15 september. Concreet kan er tussen 15 april en 15 juni een veiligheidsmaaibeurt worden uitgevoerd. Dit gebeurt enkel op de locaties waar dit nodig is om de verkeersveiligheid te garanderen. De gemeente Lierde staat in voor het beheer en onderhoud van de bermen. 

Het doel van het Bermbesluit is een natuurvriendelijker beheer van onze bermen en is bedoeld om de rijke fauna en flora te beschermen. Het levert namelijk aantrekkelijke, bloemenrijke bermen op. Planten en dieren kunnen er zich optimaal in verspreiden. Een laat maaitijdstip laat in de lente de bloeiende planten toe om zaad te vormen. Zo vervullen bermen een landschappelijke en ecologische functie.

Terug naar alle nieuws