aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

TOPOMAR

heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het D20.159 Aanleg voetpad Hekkouterstraat-Pikkelgemstraat te Lierde.

De aanvraag heeft als adres Hekkouterstraat-Pikkelgemstraat te 9570 Lierde.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

- het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 22/02/2021 tot en met 23/03/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving (Dienst Omgeving, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2020130610. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. Dit kan analoog per brief of digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of digitaal via omgevingsloket@lierde.be

De gemeente organiseert geen informatievergadering over de aanvraag.

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentebestuur Lierde, Dienst Omgeving

e-mail: omgevingsloket@lierde.be

Tel: 055 43 10 10

Terug naar alle nieuws