aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Lozen van huishoudelijk afvalwater - aansluiting op het rioleringsnet

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431025
F 055 431016
milieudienst@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

De gemeenteraad heeft in zitting van 28/12/1999 volgend reglement goedgekeurd: "Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van regenwater afkomstig van particuliere woningen.
Gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening."
Dit  besluit regelt enerzijds de verplichting omtrent aansluiting op de openbare riolering (afhankelijk van de zuiveringszone waarin uw woning staat) en anderzijds de subsidieregeling en/of verplichting voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.

Het is dus verboden om gelijk welke leiding aan te sluiten op het rioleringsnet zonder de schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur. 
Ook de plaats waar men dient aan te sluiten zal door het gemeentebestuur aangewezen worden. Het is eveneens ten strengste verboden water afkomstig van landerijen te lozen in de openbare riolering.

Riolering

Bij nieuwbouw en totale vernieuwbouw, dient men steeds een gescheiden afvoerstelsel te voorzien, één afloop voor het afvalwater en één afloop voor het hemelwater en het eventuele oppervlaktewater. 
Deze dienen aangelegd tot aan de rooilijn.

Bij nieuwbouw en vernieuwbouw is men verplicht een hemelwaterput te plaatsen.