aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

PWA

pwa
Klik om te vergroten

Wat?

Het P.W.A. geeft de werklozen de kans om uit hun isolement te treden, terug contact op te nemen met de arbeidswereld en hun inkomen op een legale wijze te verhogen door werkzaamheden uit te voeren die niet in het gewone arbeidscircuit aan bod komen.

Wie kan zich inschrijven als gebruiker?

Zowel privé-personen, plaatselijke overheden, scholen, vzw's en andere niet-commerciële verenigingen en in sommige gevallen de land- en tuinbouwsector kunnen een beroep doen op het  PWA en dit voor werkzaamheden die niet in het gewone arbeidscircuit worden uitgevoerd.
Voorbeelden van activiteiten die door de PWA'ers mogen uitgeoefend worden zijn: klein tuinonderhoud, bewaking of begeleiding van kinderen of zieken, administratieve formaliteiten, bescherming milieu, hulp bij sociale, culturele, sportieve activiteiten.

Wie gebruik wil maken van een PWA-werknemer betaalt een jaarlijks inschrijvingsgeld van € 7,45. Per gewerkt uur dient de gebruiker de PWA-werknemer te betalen met een PWA-cheque. Ofwel zijn dit PWA-cheques met een nominale waarde van 5.95 euro die niet fiscaal aftrekbaar zijn (rechtstreeks te verkrijgen op het PWA-kantoor), ofwel zijn dit PWA-cheques met een nominale waarde van 6,20 euro die wel fiscaal aftrekbaar zijn (te bestellen bij de uitgiftemaatschappij).

De gebruiker dient per prestatie eveneens een minimumbijdrage van € 2,00 te betalen als vergoeding voor de verplaatsingskosten.

Wie kan zich inschrijven als PWA-werknemer?

1. De uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die ofwel

  • Ouder zijn dan 45 jaar en minstens 6 maanden stempelen
  • Jonger zijn dan 45 jaar en minstens 2 jaar stempelen
  • Binnen een periode van 3 jaar minstens 2 jaar stempelen kunnen bewijzen

2. Alle leefloongenieters

Bezoldiging

Je sluit een arbeidsovereenkomst af met het PWA. Je ontvangt elke maand van het PWA een prestatieformulier. Dit formulier is een bewijs dat je als PWA-kracht werkt

De uurvergoeding bedraagt netto 4,10 euro, niet belastbaar.

Een PWA-werknemer mag maximum 45 uur per maand werken.( 70u voor tuinonderhoud en kinderopvang) Zo kan men met behoud van het stempelgeld tot maximum 184,50 euro bijverdienen.

Aanverwante onderwerpen

Contacteer ons

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431020
F 055 431016
Mail ons

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u