Bedrijventerrein Wolfsveld

Geografische ligging

Terrein grenzend aan het huidige containerpark, aansluitend op de kern van Sint-Maria-Lierde. Het projectgebied wordt ontsloten via de Dorpsstraat naar de N8.

Type

Ambachtelijke Zone

Omschrijving

Op vraag van de gemeente ontwikkelt SOLVA dit lokaal bedrijventerrein. Het bestaat uit 19 kavels met een grootte van 888  tot 4705 m². In het kader van een zuinig ruimtebeheer zijn de voorziene gebouwen gekoppeld. 
Naar analogie met de andere bedrijventerreinen zal ook hier een vereniging van medeeigenaars worden opgericht die de gemeenschappelijke voorzieningen (blusvijver) en de gemeenschappelijke groenzone zal beheren. 

Fase

De ontsluitingswerken zijnbeëindigd en alle percelen verkocht. 
De oprichting van de vereniging van medeeigenaars wordt voorbereid.
Planning

 2012: oprichting vereniging mede-eigenaars.

Wolfsveld
Klik om te vergroten

20111215LierdeVerkavelingsplan