aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Algemene taak dienst milieu & landbouw

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431025
F 055 431016
milieudienst@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Planningsbeleid:

  • Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS): dit is een beleidsplan waarin een gemeente in algemene termen aangeeft hoe ze in de toekomst de ruimte op haar grondgebied wil invullen. Het plan zegt dus niets op het niveau van de individuele percelen, maar vormt de basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen die wel uitspraak doen over specifieke percelen.
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP): deze plannen geven uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
  • Bijzondere Plannen van Aanleg: is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening en heeft meestal betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied.
  • Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP).
  • Erosiebestrijdingsplan: dit plan beschrijft de potentieel erosiegevoelige gebieden in Diest en bevat doelgerichte acties inzake erosiebestrijding op basis van actuele knelpunten.
  • Zoneringsplan: in het zoneringsplan bepaalt de gemeente en het Vlaams Gewest voor iedere woning of het afvalwater zal gesaneerd worden via rioleringen of met een individuele zuivering