Mogelijke ‘verkeershinder’ omwille van najaarsmaaibeurt vanaf 15 september:

Het maaien van de bermen gebeurt conform het Bermbesluit (1984). Het Bermbesluit legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van de bermen.

Het Bermbesluit voorziet dat de najaarsmaaibeurt  zal plaatsvinden vanaf 15 september.

Voor specifieke uitzonderingssituaties start het maaien voor 15 september, bijvoorbeeld aan kruispunten voor een betere zichtbaarheid.                                                                                                                                                                                                                                            

De maaidata in het Bermbesluit zijn gekozen in functie van de bloei van bloemen en planten.

Terug naar alle nieuws