aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Flamang - Van Lierde

hebben een aanvraag ingediend voor:

- het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over een verkavelen van een perceel in 2 loten bestemd voor half open bebouwingen.

De aanvraag heeft als adres Caudenberg zn te 9570 Lierde.

en met als kadastrale omschrijving 1° afdeling, sectie B, nummer 0844 P 0844 A 2 0846 G .

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

- het college van burgemeester en schepenen

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 24/07/2020 tot en met 22/08/2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving (Dienst Omgeving, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde).

U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2020060144. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. Dit kan analoog per brief of digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of digitaal via omgevingsloket@lierde.be.

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeentebestuur Lierde, Dienst Omgeving

e-mail: omgevingsloket@lierde.be

Tel: 055 43 10 10

Terug naar alle nieuws