aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Huisvesting

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431018
ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Het OCMW kan u helpen i.v.m. huisvestingproblematiek, vb. bij het vinden van een geschikte huurwoning begeleiden naar de Sociale Huisvestingssector, ... 
Ook i.v.m. huurproblemen kan u bij het OCMW terecht. 
Het OCMW heeft een “collectief lidmaatschap” bij de Huurdersbond. Daardoor is er onbeperkt toegang tot juridisch huuradvies voor de sociale dienst en kunnen cliënten indien nodig doorverwezen worden en één jaar gratis lid worden van de Huurdersbond. 

Wanneer een huurder zijn verplichtingen niet nakomt of geen huur meer betaalt, kan de verhuurder de “uithuiszetting” vragen aan de Vrederechter. Telkens wanneer een dergelijke procedure wordt ingeleid, wordt het OCMW daarvan op de hoogte gebracht (tenzij de betrokken persoon zich tegen deze kennisgeving verzet). Het OCMW kan dan ook terzake hulp aanbieden op de meest aangewezen wijze (bv. bemiddeling, afbetalingsplan).

Op basis van een steunaanvraag en na sociaal en financieel onderzoek kan het OCMW de huurwaarborg voorschieten. 

huisvestingOCMW Lierde kan ook op grond van een eigen reglement een maandelijkse huurtoelage toekennen met het oog op het huren van een kwalitatieve huurwoning. De toekenning ervan is gebonden aan een aantal voorwaarden en het bedrag van de tegemoetkoming varieert naargelang het gezinsinkomen.

Daarnaast is er ook de decretale regeling inzake de toekenning van een installatiepremie aan asielzoekers, rechthebbenden op leefloon en gerechtigden op een vervangingsinkomen, die zich voor de eerste maal in een woning installeren of aan een dakloze die een woonst betrekt die als hoofdverblijfplaats zal dienen.

OCMW Lierde verhuurt zelf 4 woongelegenheden gerealiseerd in het gebouw van de vroegere pastorij te Hemelveerdegem. Dit gebeurt op basis van een eigen toewijsreglement met voorrang aan de minst behoede inwoners van de gemeente en als overstap naar of in afwachting van een woning uit de sociale huisvestingssector of op de privé-huurmarkt. 

OCMW Lierde beschikt ook over een “Noodwoning” bestemd voor de tijdelijke opvang en huisvesting van personen of gezinnen uit de eigen gemeente die plots dakloos zijn geworden (ramp) of zich in een crisissituatie bevinden.