aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

B R&D Invest Bv
Braeckman Kelly

 heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen 

Kort omschreven gaat het over het Bouwen van 2 woningen LOT 1 en 2. 

De aanvraag heeft als adres : Wassegemstraat zn te 9570 Lierde.
en met als kadastrale omschrijving afdeling, sectie A, nummer 0573 D . 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: 

- het college van burgemeester en schepenen 

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden. 

De aanvraag ligt van 24/06/2020 tot en met 23/07/2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving (Dienst Omgeving, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde).
U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2020056018. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token. 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. Dit kan analoog per brief of digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of digitaal via omgevingsloket@lierde.be. 

De gemeente organiseert geen informatievergadering over de aanvraag. 

Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentebestuur Lierde, Dienst Omgeving
e-mail: omgevingsloket@lierde.be
Tel: 055 43 10 10

Terug naar alle nieuws