aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Klimaatgezond

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431025
F 055 431016
milieudienst@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Nieuwe brochure Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen
De brochure Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen die in 2018 werd opgemaakt voor de 13 gemeenten die een gezamenlijk klimaatplan hebben opgemaakt, werd onlangs aangepast naar alle Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten. Je kan de nieuwe folder HIER DOWNLOADEN

Het klimaat daagt ons uit

Hoe ernstig jij de klimaatverandering ook neemt, we kunnen er niet om heen dat we heel wat uitdagingen het hoofd moeten bieden. Langere periodes van droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met wateroverlast tot gevolg, …

Lierde gaat de uitdaging aan

De gemeente Lierde wil samen met jou deze en toekomstige problemen aangaan. Met haar deelname aan het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” heeft de gemeente immers een klimaatgezonde reflex ontwikkeld. Binnen dit project werken we samen met 12 andere gemeenten aan een regionaal klimaatactieplan waarbij we tegen 2030 streven naar 40% minder CO2-uitstoot en een aanpak om de gevolgen van de klimaatverandering te temperen.

Samen voor een klimaatgezonde toekomst

De rode draad doorheen dit verhaal? We zullen pas resultaten boeken als we er met z’n allen onze schouders onder zetten: inwoners, bedrijven, organisaties, scholen, landbouwers, de gemeente, de Provincie, …

Het woord “klimaatactieplan” geeft het ook al weg; we houden het niet bij theorie. We bepalen ook de acties waarmee we onze doelstellingen helpen realiseren. Dit verloopt via een participatief proces.

Tijdens het klimaatteam in juni 2017 wisselden ambtenaren van verschillende diensten onderling al hun ideeën uit.

Daarna waren onze inwoners aan zet: op de klimaattafel van 6 december 2017 sprokkelden we wilde en minder wilde plannen en suggesties rond volgende thema’s: adaptatie, consuminderen, hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen. Het bleek een succesformule: opgeluisterd met een woordje van de schepen, met een lokale lekkernij in de hand en geëngageerde mede-inwoners rond de tafel.

Enkele ideeën uit Lierde in de spotlights

§ “Breng het effectief potentieel aan hernieuwbare energie in de gemeente Lierde in kaart” (hernieuwbare energie)

§ “Stimuleer zonne-energie door de daken van de gemeentelijke gebouwen ter beschikking te stellen.” (hernieuwbare energie)

§ “Creëer bijkomend groen door bv. houtkanten aan te planten.” (adaptatie)

§ “Stimuleer landbouwers op een manier te ploegen dat erosie wordt verminderd.” (adaptatie)

§ “Zet een deelsysteem op voor verenigingen met materialen voor evenementen.” (consuminderen)

§ “Stimuleer de lokale economie en korte keten door o.a. een link te maken op de website van de gemeente waarop de lokale leveranciers (van vb. witloof, aardappelen, kaas, bier, vruchtensap, e.a.) kunnen kenbaar maken wanneer hun producten te verkrijgen zijn.” (consuminderen)

§ “Verbeter de fietsinfrastructuur door onder andere te zorgen voor veilige verbindingen door de velden naar de kern van de gemeente (bibliotheek, sporthal, OC De Lier, de toekomstige buitensportterreinen, …).” (mobiliteit)

§ “Stimuleer carpoolen door bv. een Lierdse carpoolbeweging op te richten.” (mobiliteit)

Wat na de klimaattafel?

Uit de honderden ideeën die in de eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Lierde in maart 2018 de maatregelen naar prioriteit ordenen. Het eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van 40% CO2 opleveren en de gevolgen van de klimaatverandering temperen.

In een laatste, essentiële stap zal de gemeente echt haar klimaatgezonde engagement bewijzen. Voor de gekozen acties moeten budgetten voorzien worden. Het plan dient nog voor de zomer goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.