Overlijden

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431010
F 055 431016
burgerzaken@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Aangifte overlijden.

Het overlijden moet aangegeven worden op de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleden is binnen de twee werkdagen na het overlijden.

De aangifte moet gebeuren door een verwant van de overledene of door een derde persoon die alle inlichtingen kan meedelen die vereist zijn voor het opmaken van de overlijdensakte.  In de praktijk gebeurt de aangifte dikwijls door de begrafenisondernemer.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een overlijdenakte op. Dit document is het officiële bewijs van overlijden.

Welke documenten moeten er worden voorgelegd ?

Ingeval van crematie horen er nog bij :

Wijze van begraven.

De specifieke wensen van de overledene kunnen blijken uit :

Reglementen

Niet inwoners kunnen begraven worden te Lierde mits de betaling van een taks van €500.