aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Huwelijk

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431010
F 055 431016
burgerzaken@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Aangifte van huwelijk

Wie wil huwen geeft hiervan minstens 15 dagen voor de voltrekking van het huwelijk kennis aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een van de aanstaande echtgenoten.

huwelijk

Voor de opmaak van het huwelijksdossier wordt een retributie van € 10 aangerekend.

Als de vereiste documenten in orde zijn wordt een akte van aangifte opgemaakt die door beide huwelijkskandidaten moet worden ondertekend. Kan een van beiden niet aanwezig zijn bij de aangifte, dan moet de aangever een gelegaliseerd schriftelijk bewijs voorleggen waarin de afwezige aanstaande echtgenoot zijn akkoord met de aangifte betuigt.

Het huwelijk kan plaatsvinden ten vroegste 15 dagen na de aangifte en ten laatste zes maand erna.

Bij de aangifte dient het huwelijksdossier volgende stukken van zowel bruid als bruidegom te bevatten :

een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte

een bewijs van identiteit  

een getuigschrift van woonst voor huwelijk

voor uit de echt gescheiden trouwers, een voor eensluidend verklaard afschrift van de echtscheidingsakte

voor weduw(e)n(aars) : een uittreksel uit de overlijdensakte van de overleden partner

Deze stukken worden door de dienst burgerzaken opgevraagd bij de desbetreffende Belgische gemeenten.

Indien de vereiste documenten in het buitenland werden opgemaakt, moeten zij door de aanstaande echtgenoten worden aangevraagd en voorgelegd.

Deze stukken moeten de legalisatieprocedure doorlopen.

Niet-Belgen moeten bovendien een wetscertificaat van hun land van herkomst voorleggen.

Stukken die in een andere taal dan het Nederlands zijn opgemaakt dienen vertaald te worden door een beëdigd vertaler.

Voltrekking van het huwelijk

Ceremonieel bij huwelijksplechtigheden :

Retributie op ceremonieel bij huwelijksplechtigheden :

- 125,00 euro voor huwelijksplechtigheden op maandag-, dinsdag-, woensdag-,

donderdagavond, vrijdagnamiddag en vrijdagavond.

- 200,00 euro voor huwelijksplechtigheden op zaterdag.

De voltrekking  gebeurt in het openbaar door de ambtenaar van de burgerlijke stand die de huwelijksaangifte heeft opgemaakt, De aanwezigheid van getuigen is niet langer een verplichting, toch mag u tot max 4 getuigen aanduiden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de huwelijksakte op die hij samen met de comparanten ondertekent.