aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

PISAD, drugpreventie & drugbegeleiding:

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 421719
F 055 427963
politie@lierde.be

Openingsuren

maandag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 9.00 u tot 12.00 u
van 18.00 u tot 20.00 u

vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

PISAD?

• PISAD is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie én ambulante (vroeg)hulp van jongeren, (jong)volwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs.

• PISAD wordt voor 49% gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51% door de aangesloten steden en gemeenten.

• Door deze financiering kan PISAD zijn diensten GRATIS aanbieden.

• Zowel op preventief als op hulpverlenend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen, de schoolbegeleidende diensten en andere partners op het terrein.

WIE KAN BIJ PISAD TERECHT?

• Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

• Bevolking in het algemeen: (groot)ouders, opvoeders, schoolpersoneel, …

• Alle diensten die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen in aanraking komen.

WAT DOET PISAD?

PISAD werkt over het ganse continuüm gaande van: preventie, vroegdetectie, vroeginterventie tot hulpverlening.

Preventie

• Wij geven duidelijke en objectieve informatie omtrent drugs, druggebruik, de risico’s en de gevolgen ervan.

• De preventiesessies zijn erop gericht de jongeren te ondersteunen in het maken van een gezonde keuze wanneer ze met drugs en druggebruik in aanraking komen.

• Vaardigheden die daarmee in verband staan worden getraind en gecoacht.

• (Groot)ouders en andere opvoeders (schoolpersoneel, …) van kleuters, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen worden preventief geïnformeerd en op opvoedkundig vlak ondersteund.

Hulpverlening

• We bieden hulp aan jongeren en (jong)volwassenen die in aanraking komen met drugs en hun directe omgeving (ouders, partner, vriend(in), …).

• Onze hulpverlening is laagdrempelig: geen wachtlijsten; de hulpvraag van de omgeving volstaat; mogelijkheid tot huisbezoeken, schoolbezoeken, …

• We staan in voor de medische hulpverlening: inzet van verslavingsarts(en) en samenwerking met collegaehuisartsen.

Beleidsondersteunend

• We ondersteunen scholen en instellingen/organisaties in de uitwerking van hun drugbeleid.

• We ondersteunen gemeentelijke en stadsdiensten, verenigingen, jeugddiensten, OCMW’s, organisatoren van festivals/evenementen, …

• We coördineren het lokaal drugoverleg.

• …

Evelyn Branswijk

Drugbegeleider

PISAD regio Geraardsbergen – Lierde

Sociaal huis (OCMW 4de verdiep)

Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen

Tel: 054 43 33 08 of 0499 57 84 94

Email: evelyn.branswijk@oost-vlaanderen.be

DE DIENSTVERLENING VAN PISAD IS GRATIS.

MEER INFORMATIE IS BESCHIKBAAR OP WWW.PISAD.BE.