aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Geboorten

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431010
F 055 431016
burgerzaken@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

De geboorte wordt in de eerste plaats aangegeven door de vader, de moeder of beide ouders samen.

De aangifte van geboorte moet gebeuren binnen 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De aangifte moet gedaan worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van geboorte, op voorlegging van de identiteitskaart van de moeder en eventueel de vader, een attest van de geneesheer model I genaamd en indien de ouders gehuwd zijn, hun trouwboekje.

Aangezien er in Lierde geen kraamkliniek is gebeuren er weinig geboorteaangiftes , enkele thuisbevallingen uitgezonderd.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van geboorte op die hij samen met de aangever(s) ondertekent.

Naam en voornaam _ Naam- en voornaamwijziging

geboorten

De nieuwgeborene draagt een naam. Hij is verplicht samengesteld uit een geslachtsnaam en een of meerdere voornamen.

De familienaam wordt overgedragen door afstamming. De toekenning ervan is strikt bepaald in artikel 335 van het burgerlijk wetboek. Voor kinderen van vreemde nationaliteit wordt de familienaam vastgelegd overeenkomstig de toepasselijke nationale wet.

De keuze van de voorna(a)m(en) van het kind behoort aan de moeder en/of de vader en is nu in beginsel volkomen vrij. Wel mogen de gekozen voornamen niet schaden, noch aanleiding geven tot verwarring. Een meisjesnaam mag bijvoorbeeld niet aan een jongen worden gegeven en omgekeerd.

Elke persoon die enigerlei reden heeft om van naam te veranderen kan daartoe aan de Minister van Justitie een met redenen omkleed verzoek richten.

Na het doorlopen van de procedure wordt het afschrift van, of het uittreksel uit het besluit dat de verandering van naam of voornaam toestaat aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand terhandgesteld, die het in het geboorteregister inschrijft.

Verbeteringen van de naam bij vonnis door de rechtbank van eerste aanleg zijn slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden.