aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Verkaveling

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431026
F 055 431016
omgevingsloket@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

De verkavelingsaanvraag wordt ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening.

Verkavelen bestaat erin een stuk grond in twee of meerdere percelen te verdelen om het afzonderlijk te kunnen verkopen, om het te verdelen tussen mede-eigenaars, of nog om het voor meer dan 9 jaar te verhuren. Landbouwgronden die in loten worden verdeeld en in landbouwexploitatie blijven, zijn niet onderworpen aan de wetgeving op het vlak van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. 

Meer info over termijnen en procedures.

Geldigheidsduur

De verkavelingsvergunning vervalt van rechtswege, voor het niet bebouwde, verkochte, verhuurde, verpachte of aan een opstalrecht onderworpen gedeelte, als binnen de vijf jaar na afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van een erfpacht of opstalrecht, van ten minste één derde van de kavels niet is geregistreerd, en als binnen tien jaar na afgifte ervan, de verkoop of de verhuring voor meer dan negen jaar, de vestiging van een erfpacht of opstalrecht van ten minste twee derde van de kavels niet is geregistreerd. De termijn begint op de dag waarop de verkavelingsvergunning definitief wordt verkregen.
Nalatenschapsverdeling en schenking worden gelijksteld met verkoop met dien verstande dat slechts één kavel per deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt.