aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Bekendmaking definitieve vaststelling gemeentelijk rooilijnplan

Bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 werd het rooilijnplan van de gemeenteweg nr 23 in Sint – Maria - Lierde definitief vastgesteld. (pdf, 347.4 kB)

“De gemeente is binnen een termijn van dertig dagen niet op de hoogte gebracht van een georganiseerd administratief beroep zoals vermeld in artikel 24 van het decreet gemeentewegen. Het besluit tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Het besluit heeft uitwerking veertien dagen na bekendmaking d.d. 3-2-2020 in het Belgisch Staatsblad, tenzij het vaststellingsbesluit een ander tijdstip van inwerkingtreding bepaalt. Het vaststellingsbesluit kan in het bijzonder bepalen dat het gemeentelijk rooilijnplan pas wordt uitgevoerd vanaf een bepaalde datum.”

Terug naar alle nieuws