aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Sint-Martens-Lierde

Sint-Martens-Lierde is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van de gemeente Lierde. Het telt ruim 1500 inwoners. Het dorp ligt in de Denderstreek. 

Sint-Martens-LierdeGeschiedenis

Wat het ontstaan van Sint-Martens-Lierde betreft is de situatie niet zo duidelijk. Sommige bronnen geven de vorm Lienne (1096) als oudste vermelding. M.Gysseling ontkent dit echter en geeft Lierde sancti Martini uit 1189 (kopie eind 12de eeuw) als eerste vorm. In dat jaar schonk een zekere Autbertus het altaar van Sint-Martens-Lierde aan de Kamerijkse bisschop die het op zijn beurt aan de Sint-Maartensbergabdij van Doornik gaf. Sint-Martens-lierde was één van de dorpen die "'s graven propre" werden geheten en die oorspronkelijk rechtstreeks onder het gezag van Vlaanderen stonden. Diens macht werd hier uitgeoefend door de baljuw. Vanaf de 15 de eeuw blijken zijn rechten overgedragen aan de familie van Massemen. Daarna kwamen ze door de huwelijksbanden in handen van de familie de Mastaing die opgevolgd werd door de familie de Puttem. Na de dood van de ongehuwd gebleven Vincent de Puttem, kwam de heerlijkheid van 1722 tot en met de Franse revolutie in handen van een zijlinie van deze familie. De gesel van geuzenplunderingen trof eveneens onze streken.
In de periode 1570-79 hielden de beeldenstormers lelijk thuis waarbij vooral de kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos het moest ontgelden. Gelukkig versloeg de zoon van Gaaf Egmont van Zottegem deze benden in 1579 te Sint-Maria-Lierde. In de eeuwen daarna werd de streek regelmatig door soldaten van allerlei slag geteisterd. 
Op 5 juli 1745 kreeg Sint-Martens-Lierde hoog bezoek. De Franse koning Lodewijk XV die optrok tegen de legers van keizerin Maria Theresia, logeerde tijdens deze veldtocht met zijn gevolg in de kartuize.

Sint-Martens-LierdeSchildIn 1818 kende de Nederlandse regering aan de gemeente een wapen toe zonder enige historische betekenis. Het is van zilver, beladen met een zeis, een haak, een weefgetouw met schietspoel en een ploeg. Dit alles in natuurkleur.