aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Hemelveerdegem

Hemelveerdegem is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente van Lierde. Het telt circa 400 inwoners. De plaats ligt in de Denderstreek. Lokaal spreekt men ook van Sint-Jans-Hemelveerdegem, Sint-Jans od Sesjans, naar de patroonheilige van de parochie.
HemelveerdegemGeschiedenis 
De oudste vermelding van Hemelveerdegem dateert waarschijnlijk uit 963, toen het dorp als Ermfredeghe bekend stond. De naam is afgeleid van "Ermenfrid", het suffix "inga" en "heem", dus de woonplaats van de clan van Ermenfrid. Vermeldingen van de kerk gaan al terug tot de 11de eeuw. De altaarrechten van de kerk werden in 1108 aan de benedictijnenabdij van Geraardsbergen schonken door de bisschop van Kamerijk.
In de 13de eeuw werd de familie Van Hemelveerdegem, waar de heerlijkheid waarschijnlijk aan toebehoorde, vermeld. In de late middeleeuwen was het gebied van de familie Van Massemen. In de volgende eeuwen behoorde het dorp soms tot het Land van Boelare en soms tot het Land van Aalst.
Voor Hemelveerdegem wordt soms 963 en Ermfredeghe als oudste vermelding gegeven. Deze akte die een opsomming geeft van de goederen die Herman, graaf van Verdun en Ename, schonk aan de abdij van St.Vannes te Verdun, zou echter pas van rond 1015 dateren. De volgende keer dat Hemelveerdegem opduikt is in 1108 onder de vorm Imelfredingen. later wordt dit Imelverdengen (1150-54), Emelverdengem (ca.1177) of Emelverthengem (ca. 1185).
De naam Hemelveerdegem dateert uit de tijd van de Frankische invallen. Het komt van het Germaanse Irminafripinga-haim wat betekent 'woning van de lieden van Irminafrip (irmina=groot + fripa=vrede).
Dergelijke heemnamen verwijzen naar die vroegste Germaanse nederzettingen die als landbouwcentra ontstonden tussen de 6de en de 10de eeuw.
Hemelveerdegem  hing  af van bijzondere binnen- of buitenlandse heren.
Voor Hemelveerdegem waren dit achtereenvolgens de familie van Hemelverdighem (13de eeuw en vroeger) Van Massemen , Mastaing (15de eeuw) en Damman.
Deze laatste verkocht de heerlijkheid in 1752 aan de baronie van Boelare waar toen de familie de Cassina de titel van baron droeg.
HemelveerdegemSchildOlivier van ‘ Emelverdighien‘, leenman van de Heer van Schendelbeke, had in 1279 een zegel met een leeuw en een smalle schuinbalk daarover heen.Het tegenzegel ad causas van de parochie en heerlijkheid Hemelveerdegem droeg in 1789 een schild van goud met een hartschild van keel, d.i. van de baronie Boelare.De Nederlandse regering gaf op 4 augustus 1818 aan de gemeente Hemelveerdegem een eigen wapen dat bij Koninklijk Besluit van 7 september 1928 werd bekrachtigd. Het is van lazuur met een bijenkorf op een grond, overtopt met negen bijen en op een heuveltje geplaatst voor een geluipaarde leeuw, liggend naar links gewend. Het geheel van goud.