aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Algemene taak dienst stedenbouw & ruimtelijke ordening

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431026
F 055 431016
omgevingsloket@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

De dienst stedenbouw houdt zich voornamelijk bezig met het vergunningenbeleid meer bepaald met de bouw- en verkavelingsvergunningen in onze gemeente. Concreet betekent dit de behandeling van het dossier vanaf het moment van indienen tot de uiteindelijke beslissing.

Heb je vragen omtrent bouwen, verbouwen, slopen, weet je niet of je al dan niet een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, of er medewerking van een architect vereist is, of je woning zonevreemd is, of het perceel een lot van een verkaveling is , of wat de stedenbouwkundige voorschriften zijn , enz... kortom, op al je vragen krijg je bij ons een antwoord.

Ook voor informatie omtrent de renovatieppremies , aanpassings- en verbeteringspremie voor woningen, aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten, , ben je op het juiste adres.

Verder wordt eveneens op vraag en op regelmatige tijdstippen een 3 partijen overleg georganiseerd waarbij een summier voorstel/dossier wordt ingediend bij de dienst stedenbouw , dit dossier wordt voorzien van een ID -  fiche waarbij het vervolgens wordt doorgestuurd naar de relatiebeheerder van de Vlaamse Overheid Departement Ruimtelijke Ordening.

Deze bepaalt de data ’s waarop het 3 partijen overleg plaatsvindt in ons gemeentehuis.

Het 3 partijen overleg behelst met name de relatiebeheerder , de stedenbouwkundige van de dienst stedenbouw , de bevoegde schepen  en de eventuele kandidaat kopers / eigenaars / ontwerpers.

De verantwoordelijke van de dienst stedenbouw is eveneens secretaris van de GECORO – raad (Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).