aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

de heer Cappeleman Philip
heeft een aanvraag ingediend voor:
- het verkavelen van gronden
Kort omschreven gaat het over het bijstellen van een verkaveling.
De aanvraag heeft als adres Steenweg 239 te 9572 Lierde.
en met als kadastrale omschrijving afdeling, sectie A, nummer 1413 T 2 .
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- het college van burgemeester en schepenen
Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 29/11/2019 tot en met 28/12/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving (Dienst Omgeving, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde).
U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2019118614. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. Dit kan analoog per brief of digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of digitaal via omgevingsloket@lierde.be.
De gemeente organiseert geen informatievergadering over de aanvraag.
Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentebestuur Lierde, Dienst Omgeving
e-mail: omgevingsloket@lierde.be
Tel: 055 43 10 10

Inkijken van de dossiers? (pdf, 9.7 kB)

Beroepsmogelijkheden (pdf, 26.0 kB)

Terug naar alle nieuws