aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. Stijn RENNEBOOG
heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over het Oprichten woning.
De aanvraag heeft als adres Nieuwstraat 61A
en met als kadastrale omschrijving 1° afdeling, sectie B, nummer 1064 K .
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- het college van burgemeester en schepenen
Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:
- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 29/11/2019 tot en met 28/12/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving (Dienst Omgeving, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde).
U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer OMV_2019132597. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.
De aanvraag heeft betrekking op wijziging van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom. Opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. Dit kan analoog per brief of digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of digitaal via omgevingsloket@lierde.be.
Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentebestuur Lierde, Dienst Omgeving
e-mail: omgevingsloket@lierde.be
Tel: 055 43 10 10

Inkijken van de dossiers? (pdf, 9.7 kB)

Beroepsmogelijkheden (pdf, 26.0 kB)

Terug naar alle nieuws