aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

INFRAPLAN BVBA
heeft een aanvraag ingediend voor:
- stedenbouwkundige handelingen
Kort omschreven gaat het over de aanleg van een fietspad putse-langemunte 2.0.
De aanvraag heeft als adres putse zn te 9571 Lierde en langemunte zn te 9570 Lierde.
en met als kadastrale omschrijving afdeling, sectie B, nummer 0225 C afdeling, sectie B, nummer 0224 A afdeling, sectie A, nummer 0181 C afdeling, sectie A, nummer 0035 B afdeling, sectie B, nummer 0195 Z afdeling, sectie B, nummer 0194 D afdeling, sectie A, nummer 0034 B afdeling, sectie B, nummer 0218 A 2 afdeling, sectie A, nummer 0056 A afdeling, sectie A, nummer 0180 afdeling, sectie B, nummer 0194 C afdeling, sectie B, nummer 0225 D afdeling, sectie B, nummer 0191 P afdeling, sectie B, nummer 0191 M afdeling, sectie A, nummer 0057 B afdeling, sectie A, nummer 0036 E afdeling, sectie A, nummer 0058 A afdeling, sectie A, nummer 0057 C .
De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:
- de deputatie
Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport/ omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:- dat al goedgekeurd werd
- dat nog goedgekeurd moet worden.
De aanvraag ligt van 25/11/2019 tot en met 24/12/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving (Dienst
Omgeving, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde).
U kunt de aanvraag eveneens inkijken via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.be met dossiernummer
OMV_2019127406. Aanmelden op deze website kan via uw eID of via een token.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lierde, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde. Dit kan analoog
per brief of digitaal via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of digitaal via omgevingsloket@lierde.be.
De gemeente organiseert geen informatievergadering over de aanvraag.:
Voor meer info kan u terecht bij:
Gemeentebestuur Lierde, Dienst Omgeving
e-mail: omgevingsloket@lierde.be
Tel: 055 43 10 10

Terug naar alle nieuws