aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

omgevingsvergunning : stedenbouwkundige handelingen

Doss.nr.

OMV_nummer

Aanvrager

Ligging

Kadastraal

Aard Aanvraag

Milieu/Sted.

Historiek

D. ontvangst

Procedure

Volledig/ontv.

Straat

Nr.

Afd.

Sectie

Nrs.

J/N

Datum volledigheid

2018/116

OMV_2018155545 (pdf, 82.6 kB)

De Staercke Karel-Ghysels Caroline

Keiberg

zn

4

A

218M,L,P, 215F

Bouwen van een woning met loods

stedenbouw

historiek is al bezorgd

21/12/2018

vereenvoudigde

volledig verklaard op 03/04/2019

2019/22

OMV_2019035029 (pdf, 80.4 kB)

DE SMET Rebekka Tempel 100 9572 Lierde

Tempel

100

4

A

596D

Aanbrengen van gevelbekleding

stedenbouw

15/03/2019

vereenvoudigde

volledig verklaard op 07/05/2019

Aanplakking gebeurd vanaf 13/06/2019 tem 13/07/2019.

Terug naar alle nieuws