aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

omgevingsvergunning : stedenbouwkundige handelingen

Doss.nr.

OMV_nummer

Aanvrager

Ligging

Kadastraal

Aard Aanvraag

Milieu/Sted.

Historiek

D. ontvangst

Procedure

Volledig/ontv.

Straat

Nr.

Afd.

Sectie

Nrs.

J/N

Datum volledigheid

2019/2

OMV_2018158103 (pdf, 82.4 kB)

Moens Lauren-Hostijn Stephanie

stratendries

zn

4

A

1040F

ALLEENSTAANDE WONING

stedenbouw

zie mail 11/04/2019

9/01/2019

gewone

j

volledig verklaard op 14/03/2019

2019/16

OMV_2019026028 (pdf, 82.4 kB)

Vermeulen Gert

Holderbeke

28

4

A

1409S,1444P

Overdekt terras

stedenbouw

9/03/2019

vereenvoudigde

volledig verklaard op 08/04/2019

Aanplakking gebeurd vanaf 06/06/2019 tem 06/07/2019.

Terug naar alle nieuws