Wijziging verkeerssituatie : potentieel conflict communie/kieskantoor

Op zondag 26 mei 2019 willen we verkeersconflicten langs de Dorpsstraat zoveel mogelijk vermijden. Zowel voor de communieviering als twee kieskantoren daar gelegen geldt beperkte bereikbaarheid.
Wij raden de kiezers om zoveel mogelijk de wagen thuis te laten en zich per fiets of te voet te verplaatsen naar alle kieskantoren.

Wijziging verkeerssituatie thv Dorpstraat op zondag 26 mei 2019 :

Terug naar alle nieuws