aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Kerntaken Jeugddienst

Nieuwstraat 21
9570 Lierde
T 055 431031
F 055 431016
jeugddienst@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

  • Het voorbereiden en uitvoeren van het gemeentelijk jeugdbeleid. Elke drie jaar stelt de jeugddienst een jeugdbeleidsplan (pdf, 750.9 kB) op met de doelstellingen voor de komende drie jaar. Het is een basisdocument voor de uitvoering van het lokale jeugdbeleid dat opgevolgd, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd wordt.
  • Stimuleren van inspraak en participatie van kinderen en jongeren om vorm te geven aan een interactief bestuur;
  • Ondersteunen van het plaatselijk jeugdwerk (subsidies*, dienstverlening, vorming, ...)
    Ondersteunen van de jeugdraad (zowel administratief als logistiek bij activiteiten). De jeugddienst zorgt ervoor dat de stem van de plaatselijke jeugd doorklinkt naar het College van Burgemeester en Schepenen én omgekeerd.
  • Organisatie van de speelpleinwerking 'Jil & Jul’ tijdens de grote vakantie (juli en augustus), een samenwerking tussen gemeentebestuur Lierde en OCMW bestuur.
  • Organisatie van activiteiten tijdens de kleine vakanties en andere occasionele initiatieven voor de jeugd. Het aanbod van de jeugddienst wordt tijdens de kleine vakanties afgestemd op het aanbod van de sportdienst.
  • Uitbouwen en optimaal houden van de jeugdinfrastructuur. (lokalen jeugdwerk, gemeentelijke speelterreinen,…
  • Opvolgen van regionale overlegvergaderingen (bij V.V.J., OZO, ...)