aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

bekendmaking , gemeenteraadsbesluit van 24-09-2018 + volledig dossier

2 Gemeenteraadsbesluit 24-09-2018 voorlopige vaststelling volledig dossier (pdf, 3.5 MB)

Gemeentebestuur Lierde - Gedeeltelijke verplaatsing voetweg nr. 64 in de deelgemeente Sint – Maria - Lierde.

Bericht van openbaar onderzoek.

Het college van burgemeester en schepenen, gemeentebestuur

Lierde, maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo

ingesteld is nopens de ten hoofde vermelde zaak. De bundel met de

voorlopige vaststelling ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, dienst Omgeving, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde, vanaf de datum van opening van het onderzoek, zijnde 10 oktober 2018, tot de datum van sluiting van het onderzoek, zijnde 12 november 2018 te 11.00 uur, zij gedurende een termijn van minstens dertig dagen, elke werkdag tijdens de diensturen.

De datum van aanplakking van de bekendmaking is 8 oktober 2018.

De personen die opmerkingen te maken hebben, kunnen gedurende

voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren

schriftelijk indienen, bij het college van burgemeester en schepenen,

Nieuwstraat 19, 9570 St.-Maria-Lierde.

Mondelinge bezwaren worden aanvaard op de dienst Omgeving bij sluiting van het onderzoek, op voorvermelde datum en uur.

Lierde, 5 oktober 2018.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

De Algemeen Directeur,                                              De Burgemeester,

Meersman Nathalie.                                                   Soetens Jurgen.

Terug naar alle nieuws