aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

federale verwarmingstoelage

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431018
ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Heeft u recht op een stookoliepremie? 

U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen?
• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum (c)
• bulkpropaangas 

Niet voor :  propaangas en butaangas in gasflessen!

En u behoort tot één van de volgende categorieën?

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees;

kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag;

langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar;

gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB);

gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap;

leefloongerechtigde;

gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;

gerechtigde op het OMNIO-statuut;

en het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden[1] is lager of gelijk aan € 16.306,33 verhoogd met € 3.018,74 persoon ten laste[2].

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast

U geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling

en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.


Dan heeft u recht op een stookoliepremie

De leveringsnota dient gebeurd te zijn tussen 01 januari 2012 en 31 december 2012.
Per verwarmingsperiode en per gezin wordt er een stookoliepremie gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Wanneer kunt u aanvragen?
Uw aanvraag met alle nodige documenten moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering.
Aanvragen buiten deze termijn komen niet in aanmerking.

[1] Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing. 

[2] Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 2.890.