aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vrijwaring

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431018
ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

(benedenverdieping gemeentehuis)

Doel van de website
De website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van het OCMW van Lierde. 
Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen beschouwd worden. Enkel de officiële tekst op papier geldt als authentieke tekst. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft deze laatste steeds voorrang.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het OCMW van Lierde aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Algemene gebruiksvoorwaarden
Bij gebruik van de website van het OCMW van Lierde zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Het OCMW van Lierde besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De informatie is hoofdzakelijk afkomstig van de diensten van het OCMW en in ondergeschikte orde van derden.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan het OCMW niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal het OCMW de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster (e-mail: webmaster@lierde.be ) .

Het OCMW van Lierde spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het OCMW van Lierde kan echter niet garanderen dat de website http://ocmw.lierde.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Het OCMW van Lierde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Externe websites
De website van het OCMW van Lierde plaatst ook links naar externe websites on line wanneer deze van nut zijn voor de Lierdenaar. Het OCMW van Lierde behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Websites komen enkel in aanmerking wanneer deze voldoen aan de 'linkpolicy' van het OCMW van Lierde en de heersende 'netiquette'.

Aangezien het OCMW van Lierde over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, noch zeggenschap beschikt, kan zij daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de informatie noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De link naar andere sites die de website van het OCMW bevat, houdt geen enkele bekrachtiging in van de bewuste site of van de inhoud ervan. Het OCMW van Lierde aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Indien informatie beschikbaar op deze websites niet betrouwbaar, recent, correct of in strijd met de wetgeving is behoudt het OCMW van Lierde zich het recht de link naar deze website zonder verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan de webmaster.

Gebruik en reproductie
Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website http://ocmw.lierde.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden aangewend worden. Indien u informatie (teksten, beelden, geluid) beschikbaar op de website van het OCMW van Lierde wenst te reproduceren, te distribueren of op enige andere manier ter beschikking wil stellen, dient u eerst een vraag te richten aan het OCMW van Lierde.

Het OCMW van Lierde behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het OCMW van Lierde overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het OCMW van Lierde wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het OCMW van Lierde mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
U stemt ermee in dat het OCMW van Lierde de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de reacties, kan aanwenden voor welk doel ook.

Geschillen
Deze on lineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd.

Contactgegevens
OCMW Lierde
Nieuwstraat 19
9570 Lierde
e-mail: ocmw.lierde@ocmwlierde.be