aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431018
ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Vanaf 1 oktober 2005 is het OCMW (Art 68 Bis en volgende van de organieke wet) niet langer bevoegd voor het toekennen van voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen.
Deze opdracht wordt overgenomen door de Dienst voor Alimentatievorderingen(DAVO) bij de FOD Financiën.
Vanaf die datum zal Davo belast worden met een tweevoudige taak die het al van bij de invoering van de wet van 21/02/2003 had moeten krijgen:

• De invordering van de onderhoudsgelden(wat al eerder gebeurde)

• De toekenning van voorschotten op onderhoudsgeld.

De personen die vandaag reeds een voorschot van het OCMW krijgen, moeten zelf niets ondernemen; daartoe werden de nodige schikkingen getroffen.

In tegenstelling tot de oorspronkelijke plannen zal Davo(voorlopig althans) enkel een voorschot kunnen toekennen op onderhoudsgeld voor kinderen.
Onderhoudsgeld dat verschuldigd is tussen partners komt dus niet in aanmerking

Het onderhoudsgeld moet in ieder geval door een rechter vastgesteld zijn (Uitvoerbaar vonnis of arrest, Overeenkomst echtscheiding door onderlinge toestemming of minnelijke regeling bevestigd door de rechter).

Enkel personen met een beperkt inkomen kunnen een voorschot krijgen.

De onderhoudsplichtige moet minstens twee termijnen van het onderhoudsgeld niet of niet volledig betaald hebben, en dit in het jaar voordat de onderhoudsgerechtigde de aanvraag indient.

Het onderhoudsplichtige kind moet zijn woonplaats in België hebben.

De aanvraag kan gebeuren bij één van de kantoren van de Registratie en Domeinen; in casu:

Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde. - Tel. : 055/33.13.05

Het maximum bedrag aan voorschot per kind is nu 175 Euro; maar natuurlijk ook niet hoger dan het effectief verschuldigde onderhoudsgeld.