aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

GDPR PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring m.b.t. persoonsgegevens (in kader van GDPR) De persoonsgegevens die u aan het Lokaal bestuur Lierde verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Lokaal bestuur Lierde treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. U hebt, binnen het kader van de geldende wetgeving, het recht op inzage, het recht tot een verbetering en schrapping van deze gegevens. Meer informatie over uw rechten en over de wijze waarop het lokaal bestuur Lierde uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt, kan u vinden in onze privacyverklaring (pdf, 313.8 kB).