aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

onthaal en opvang vreemdelingen

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431018
ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Het OCMW heeft in het kader van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s een specifieke taak gekregen mbt. de maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen, meer bepaald aan asielzoekers. 
T.o.v. asielzoekers zijn er 2 vormen van hulpverlening:

1. Financiële hulp: het OCWM kent een equivalent van het leefloon toe, eventueel vermeerderd met kinderbijslag.
De asielzoeker staat zelf in voor zijn levensonderhoud ( huur, verwarming, voeding, kledij,)

2. Materiële hulp: het OCMW van Lierde heeft een eerste Lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor 4 personen opgestart in  januari 2003 en een tweede Lokaal Opvanginitiatief sinds april 2011 voor 3 personen. 
Het LOI staat in voor de materiële opvang van de asielzoekers: huisvesting, voeding, verzorging.
De asielzoekers moeten verplicht verblijven in het LOI van de gemeente waar ze aan toegewezen zijn. Als ze dit niet doen, verliezen ze elk recht op maatschappelijke dienstverlening, met uitzondering van dringende medische hulp.