aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

financiële steun en voorschotten

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431018
ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Door bepaalde omstandigheden kan iemand tijdelijk in geldmoeilijkheden verkeren.
In dat geval kan men een aanvraag indienen bij het OCMW tot het bekomen van een financiële steun.
Na een sociaal onderzoek zal het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslissen over toekenning, de periode, het bedrag en het al dan niet terugvorderen van deze steun.

Wanneer sommige uitkeringen, zoals pensioen, werkloosheidsvergoeding, kinderbijslag, ziekte- en invaliditeitsvergoeding niet tijdig betaald worden, kan het OCMW op deze vergoeding voorschotten toekennen.
Deze sommen zullen dan bij de betrokken instantie rechtstreeks worden teruggevorderd.