aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

leefloon – tewerkstelling

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431018
ocmw.lierde@ocmwlierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Als u geen of een te laag inkomen heeft, kunt u een basisinkomen krijgen. Dat heet leefloon of levensminimum.

Maar deze financiële hulp staat niet alleen. Als u een leefloon krijgt, verwacht het OCMW ook iets van u terug. Zo zal het OCMW u begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, een job die bij u past. Een job blijft namelijk de beste stap naar financiële onafhankelijkheid.

Wat moet u doen?

Als uw inkomen lager is dan de bedragen in de tabel hieronder, hebt u misschien (gedeeltelijk) recht op leefloon of levensminimum.   Kom dan langs bij het OCMW.

Daar zal een maatschappelijk werker uw situatie bekijken en analyseren of u recht op een leefloon hebt. U moet bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen op vlak van nationaliteit, leeftijd en verblijfplaats. U moet bovendien ook bereid zijn om te werken, een (taal)opleiding te volgen, deel te nemen aan een project... (voor de gedetailleerde voorwaarden, zie document onderaan).

Tabel: bedragen leefloon en levensminimum vanaf 1 februari 2012

            jaarbasis

       maandbasis

Categorie 1: samenwonende persoon

€ 6.284,87

             € 523,74

Categorie 2: alleenstaande persoon

         € 9.427,30

             € 785,61

Categorie 3: persoon die samenwoont met een gezin ten laste    

met minstens één ongehuwd minderjarig kind

       € 12.569,74

           € 1.047,48