aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Omgevingsvergunning van kracht op 1 januari 2018

De Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies zijn op 23 februari 2017 gestart met de omgevingsvergunning.

Vanaf 1 januari 2018 zullen alle gemeenten overstappen naar het digitaal loket voor omgevingsvergunningen. 

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt:

* de stedenbouwkundige vergunning

* de verkavelingsvergunning

* de milieuvergunning

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek
en één adviesronde worden georganiseerd.
Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Wat verandert?

* De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden.
Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden
met de vervaldatum van de vergunning.

* Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

* De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen,
moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.

* Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer
een projectvergadering te organiseren.

* De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Voorwaarden

Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

U kan hierover ook zelf al heel wat terugvinden op volgende websites:

www.ruimtevlaanderen.be/vergunning

www.ruimtevlaanderen.be/Werken-aan-en-rond-de-woning

Procedure

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

In een aantal gevallen is ook analoog indienen bij de gemeente nog toegestaan.
Voor analoog ingediende dossiers zal wel een bijkomende retributie van € 15 worden aangerekend
gezien deze dossiers door de gemeente moeten gedigitaliseerd worden.

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je
één gemengde aanvraag in. Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Dossiers vooraf bespreken

Voor complexere dossiers raden wij aan deze op voorhand met de omgevingsambtenaar te bespreken.

Afspraak aanvragen: omgevingsloket@lierde.be T 055 43 10 25

Terug naar alle nieuws