aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Rijbewijzen

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431010
F 055 431016
burgerzaken@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Vernieuwde rijopleiding van toepassing vanaf 1 oktober 2017 (msword, 24.1 kB)

begeleidersattest (pdf, 223.3 kB)

Er wordt gevraagd om alle rijbewijzen persoonlijk aan te vragen en af te halen.  Dit kan op elk moment tijdens de openingsuren.  Eens een rijbewijs aangevraagd, kan dit na max. 3 werkdagen afgehaald worden.

Voorlopig rijbewijs met begeleider (model 36 maanden)

Meebrengen:

ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs'

let op : de aanvulling van de 2 begeleiders moet ingevuld en ondertekend zijn bij de aanvraag.

Kostprijs : € 20

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider (model 18 maanden)

Meebrengen:

ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs'

bekwaamheidsattest van de rijschool (min. 20 uur rijles gevolgd)

Kostprijs : € 20

Voorlopig rijbewijs voor categorie A, BE, C of D

Meebrengen:

ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs'

Voor de categorie C of D moet u eveneens in het bezit zijn van een geldig medisch attest afgeleverd door een erkend medisch centrum.

Indien u kiest voor een begeleider, gelieve de gegevens van de begeleider te laten valideren in de woonplaats van de begeleider.

Kostprijs : € 20

rijbewijs

Eerste rijbewijs

Meebrengen:

ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een rijbewijs'

Kostprijs : € 20

Verhoging categorie

Meebrengen:

ingevuld en ondertekend formulier 'Aanvraag om een rijbewijs'

Indien u de categorie C of D behaald heeft, moet u een geldig medisch attest afgeleverd door een erkend medisch centrum kunnen voorleggen en indien nodig een attest van basiskwalificatie.

Kostprijs : € 20

Vervanging van een rijbewijs door verlies, diefstal of een niet-gelijkende foto

Meebrengen:

In het geval van verlies of diefstal een aanvraagformulier afhalen bij de dienst bevolking om de aangifte van verlies/diefstal te laten invullen door de politie.

Kostprijs : € 20

Vervanging van rijbewijs wegens medisch attest (bezoldigd vervoer of beperkingen)

Meebrengen :

medisch attest door erkend medisch centrum

Kostprijs : € 20

Internationaal rijbewijs

Meebrengen :

1 pasfoto

Belgisch rijbewijs

Kostprijs : € 16

Registratie van een Europees rijbewijs afgeleverd door een ander land dan België

Indien een inwoner uit Europa zich komt vestigen in Lierde en in het bezit is van een Europees rijbewijs afgeleverd door een ander land dan België, dan raden wij aan dit rijbewijs te laten registreren indien dit nog niet eerder in een andere gemeente zou gebeurd zijn.  In u uw rijbewijs liet registreren en u zou het slachtoffer worden van verlies of diefstal van uw rijbewijs kunnen wij u een nieuw rijbewijs afleveren.  Indien u dit niet liet registreren moet u een nieuw rijbewijs aanvragen in het land dat het oorspronkelijke rijbewijs heeft afgeleverd.  Indien u graag uw rijbewijs laat registreren moet u zich met uw rijbewijs aanmelden op de dienst bevolking.  U mag uw rijbewijs ook omwisselen naar een Europees rijbewijs naar Belgisch model, maar dit is geen verplichting.

Omwisseling van niet-Europese rijbewijzen

Indien u in het bezit bent van een rijbewijs dat niet-Europees is, dan kan dat in sommige gevallen omgewisseld worden naar een Europees rijbewijs naar Belgisch model.  Hiertoe moet u zich met uw rijbewijs aanmelden bij de dienst bevolking.   Daarna zal er een onderzoek opgestart worden of het een erkend rijbewijs betreft, er zal een controle gebeuren op de echtheid en de categorieën en of u volgens de gegevens opgenomen in de desbetreffende registers bij inschrijving in België recht hebt op een omwisseling of niet.   Na de wettelijke procedure wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van het resultaat en kan er desgevallend een omwisseling gebeuren.