aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gedeeltelijke afschaffing voetweg nr. 46 in de deelgemeente Deftinge.

Bericht van openbaar onderzoek. (pdf, 5.2 MB)

Het college van burgemeester en schepenen, gemeentebestuur Lierde, maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo ingesteld is nopens de ten hoofde vermelde zaak. De bundel met de voorlopige vaststelling ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, dienst stedenbouw, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde, vanaf de datum van opening van het onderzoek, zijnde 29 november 2017, tot de datum van sluiting van het onderzoek, zijnde 28 december 2017 te 11.00 uur, zij gedurende een termijn van dertig dagen, elke werkdag tijdens de diensturen. De datum van aanplakking van de bekendmaking is 27 november 2017. De personen die opmerkingen te maken hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun bezwaren

schriftelijk indienen, bij het college van burgemeester en schepenen,Nieuwstraat 19, 9570 St.-Maria-Lierde. Mondelinge bezwaren worden aanvaard op de dienst stedenbouw bij sluiting van het onderzoek, op voorvermelde datum en uur.

Lierde, 24 november 2017.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

De Secretaris wnd., De Burgemeester,

Meersman Nathalie. Soetens Jurgen.

Terug naar alle nieuws