aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Vacature

GEMEENTEBESTUUR LIERDE zoekt VERANTWOORDELIJKE JEUGD, SENIOREN EN SOCIALE ZAKEN (NIVEAU B1 – B3 of gelijkwaardig door ervaring)

Functieomschrijving

Dagelijkse coördinatie van de administratieve en logistieke activiteiten

Uitwerken allerhande projecten (v.b. organisatie buitenspeeldag, kinderrommelmarkt, cultuurdag organiseren voor 4de leerjaren, …)

Coördinatie van de buitenschoolse kinderopvang

De bevolking een gepast aanbod verstrekken voor jeugd- en jongeren, vakantie aanbod organiseren oa. speelpleinwerking, krokusvakantie, paasvakantie,…

Verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie, communicatie en planning binnen de dienst

Overleg, advies en ondersteuning van de jeugdraad, stuurgroep speelpleinwerking, jeugdwerking Jokido, overleg met bestuur jeugdhuis Pizjong

Beleidsaandacht voor jeugd, senioren en sociale zaken

In kaart brengen van de behoeften en noden met betrekking tot jeugd-, senioren- en sociale zaken;

Laten toepassen van de gemeentelijke reglementering

Opvolgen en uitvoeren van de nieuwe wetgevingen die van toepassing zijn voor de dienst

Informatieverschaffing naar de burger toe

Profiel

Bachelor of gelijkwaardig door ervaring

Talenkennis: Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs B

Contract

Voltijds contract van bepaalde duur

Het gaat om een vervangingscontract van ongeveer 15 weken met startdatum 15/11/2017

Niet-geïndexeerde brutoloon bedraagt min. 17 300 EUR en max. 23 350 EUR per jaar

Maaltijdcheques

Plaats tewerkstelling

GEMEENTEBESTUUR LIERDE

Nieuwstraat 19 9570 LIERDE

Waar en hoe solliciteren?

Solliciteren met CV en motivatiebrief tot en met 15 oktober 2017

Via e-mail: personeel@lierde.be of per brief gericht aan College van Burgemeester en Schepenen,

Nieuwstraat 19, 9570 LIERDE

Contactpersoon: Monique De Henauw 055/43.10.17

Terug naar alle nieuws