aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

definitieve vaststelling GRUP 'Recreatie' in Belgisch Staatsblad

Het gemeentebestuur brengt, overeenkomstig artikel 2.2.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Recreatie' definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad van Lierde bij besluit van 26 juni 2017. Het dossier werd aan de Vlaamse Regering en de Deputatie overgemaakt, en binnen de decretaal bepaalde termijn van 30 dagen werd het besluit tot definitieve vaststelling niet geschorst.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Recreatie' treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Recreatie', het advies van de GECORO en het gemeenteraadsbesluit liggen ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwstraat 19, te 9570 Lierde, bij de dienst stedenbouw, elke werkdag tijdens de openingsuren.

Terug naar alle nieuws