aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Milieu & Landbouw

Bij de milieudienst kunt u terecht voor:

· Alle informatie omtrent afval: huis-aan-huisinzamelingen, DIFTAR, inzamelingen via het containerpark, thuiscomposteren,…

· klachten/meldingen met betrekking tot geluid, lucht, water, geur, bodem,…(sluikstorten, lawaaihinder, illegale lozingen,…)

· het gemeentelijk groenonderhoud

· Vergunningen: Vlarem-milieuvergunningen klasse 1, klasse 2 en meldingen klasse 3, natuurvergunningen, grondwaterwinningen, vergunning voor bebossen, kapmachtigingen,…

· de registratie van dieren en de slachtbewijzen (Sanitel)

· bestrijding van ongedierte: ratten, zwerfkatten,…

· klachten omtrent ongeschiktheid/onbewoonbaarheid van woningen

· Planningsbeleid: informatie omtrent structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen
omtrent het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP), erosiebestrijdingsplan, plannen i.v.m. integraal waterbeheer,…

· formulieren voor de aanvraag van een bodemattest

· Informatie met betrekking tot water: analyse van putwater (enkel de gemeenten aangesloten bij FARYS: Sint-Maria-Lierde en Sint-Martens-Lierde), info omtrent lozing van huishoudelijk afvalwater, verplichte aansluiting op openbare riolering, afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen, installatie regenwaterput of infiltratievoorziening, zoneringsplan, onderhoud en beheer van waterlopen

· Informatie omtrent energie: vragen over subsidies en premies, energiesnoeiers, samenwerkingsverband met de provincie voor de aankoop van groene stroom

· Beheersovereenkomsten

· Samenwerkingsverbanden: RLVA, energiesnoeiers van ‘goed wonen’, IVLA,

· de werking van de milieuraad en de landbouwraad

· subsidies & aanvraagformulieren:

· een uitgebreid gamma informatiefolders mat betrekking tot milieu en natuur

· alle andere informatie omtrent het gemeentelijk milieu- en landbouwbeleid

Contacteer ons

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431025
F 055 431016
Mail ons

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u