Algemeen directeur

Algemeen directeur Nathalie Meersman leidt en coördineert de gemeentelijke diensten.

De algemeen directeur staat aan het hoofd van het ambtenarenkorps en heeft de algemene leiding over de gemeentelijke administratieve diensten. Zij is het hoofd van het gemeentepersoneel, met uitzondering van de financieel directeur en coördineert het onderzoek en de voorbereiding van alle onderwerpen die worden voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zodoende neemt zij deel aan alle vergaderingen van de bestuursorganen en maakt er de notulen van. Zij ondertekent samen met de burgemeester alle briefwisseling, akten, bekendmakingen en vergunningen.

Contacteer ons

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431013
F 055 431016
Mail ons

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u