aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Gemeente Lierde - Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Recreatie”

Bericht van openbaar onderzoek.

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt, overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis aan de bevolking dat er een openbaar onderzoek zal worden georganiseerd betreffende het ontwerp van het gemeentelijk RUP “Recreatie”, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Lierde in zitting van 20 maart 2017.

Het ontwerp van het gemeentelijk RUP zal voor iedereen ter inzage liggen van maandag 3 april 2017 tot en met donderdag 1 juni 2017 op de dienst stedenbouw, Nieuwstraat 19 te 9570 Lierde en dit iedere werkdag van 9 tot 12 uur én op woensdagavond van 18 tot 20 uur.

Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van het gemeentelijk RUP “Recreatie” moeten voor 2 juni 2017 aangetekend worden verzonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p/a Nieuwstraat 19 te 9570 Lierde of moeten afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op hetzelfde adres (eveneens gericht aan de GECORO).

Lierde, 21 maart 2017.

Namens het college van burgemeester en schepenen:

De Secretaris wnd., De Burgemeester,

Meersman Nathalie. Soetens Jurgen.

Terug naar alle nieuws