Nationaliteit

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431010
F 055 431016
burgerzaken@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

De nationaliteit van Belg kan toegekend of verkregen worden op diverse manieren.

Toekenning van de Belgische nationaliteit  

Verkrijging van de Belgische nationaliteit  

Wegens de complexiteit van de nationaliteitswetgeving, die bovendien onderhevig is aan frequente wijzigingen verwijzen u graag door naar volgende website: http://www.belgium.be/nl/familie/internationaal/buitenlanders/belg_worden/ 

NationaliteitNationaliteitsverklaring

Omschrijving

Als allochtone inwoner kan je bij de directie Burger en Welzijn, dienst Burgerzaken, een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

Vooraleer je een verklaring kan afleggen, dien je een volledig dossier samen te stellen in samenspraak met de dienst Burgerzaken. De samenstelling van je dossier staat in correlatie met het artikel waarop je de Belgische nationaliteit wenst te verwerven. Gezien elk dossier een aanpak op maat vereist, is het persoonlijk langskomen bij de dienst Burgerzaken een belangrijke eerste stap. Pas bij een volledig goedgekeurd dossier wordt je per brief uitgenodigd door de dienst Burgerzaken voor het ondertekenen van de nationaliteitsverklaring.

Ná het ondertekenen van de nationaliteitsverklaring wordt jouw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings te Kortrijk die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing uitbrengt betreffende jouw dossier.

Bij een positieve beslissing verkrijg je de Belgische nationaliteit, bij een negatieve beslissing heb je de mogelijkheid om in beroep te gaan. Indien je niet in beroep wenst te gaan, wordt je dossier overgemaakt aan de dienst naturalisatie te Brussel.

De tussenkomst van de dienst burgerlijke stand omvat hulp bij het samenstellen van het dossier, het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties, het overschrijven van de beslissing van de rechtbank, het aanbrengen van de nodige randmeldingen en het verwittigen van de ambassade, alsook het verwittigen van de betrokkene zelf.

Een afschrift van een nationaliteitsakte kan je gratis verkrijgen bij de directie Burger en Welzijn, dienst Burgerzaken. Sowieso ontvang je bij het verwerven van de Belgische nationaliteit enkele nationaliteitsattesten zodoende je o.a. een Belgische identiteitskaart kunt aanvragen.

Op het einde van het jaar worden alle afgewerkte nationaliteitendossiers overgemaakt aan de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk. Je kan uit dit dossier voor eensluidend verklaarde documenten opvragen zoals bijvoorbeeld een geboorteakte.

Voor meer informatie over nationaliteitsverklaring richt je je best tot de directie Burger en Welzijn, dienst Burgerzaken.