aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

Euthanasie

Nieuwstraat 19
9570 Lierde
T 055 431010
F 055 431016
burgerzaken@lierde.be

Openingsuren

maandag tot vrijdag
van 9.00 u tot 12.00 u

woensdag
van 18.00 u tot 20.00 u

Het koninklijk besluit van 27 april 2007 legt de wijze vast waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd. Overeenkomstig dit besluit kan u zich vanaf 1 september 2008 wenden tot uw dienst bevolking voor de registratie.

Hier kan je het formulier ophalen (pdf, 50.4 kB) dat u dient in te vullen en mee te brengen bij de registratie.

Alsook de infobrochure waardig sterven (pdf, 152.4 kB).

Wanneer mag euthanasie worden toegepast?

De arts die euthanasie toepast moet zich verzekeren dat de patiënt:

-meerderjarig of een ontvoogde minderjarige is die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn verzoek

-zijn verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is, en niet tot stand gekomen is als gevolg van externe druk

-zich in een medische uitzichtloze toestand bevindt van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden dat niet verzacht kan worden, en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening

-Hij moet vooraf door meerdere gesprekken met de patiënt die, rekening houdend met de ontwikkeling van de gezondheidstoestand van de patiënt, over een redelijke periode worden gespreid :

De arts verplicht zich tot:

-de patiënt inlichten over zijn gezondheidstoestand en zijn levensverwachting

-met de patiënt overleg plegen over zijn verzoek

-met hem/haar zowel eventueel nog resterende therapeutische mogelijkheden, als die van de palliatieve zorg en hun gevolgen bespreken

-met de patiënt tot de overtuiging komen dat er geen redelijke andere oplossing is en dat het verzoek berust op volledige vrijwilligheid

-zich verzekeren van het aanhoudend fysiek of psychisch lijden en

van het duurzaam karakter van het verzoek 

-een andere arts raadplegen over de onomkeerbaarheid van de medische toestand de inhoud van de wilsverklaring bespreken met een eventueel verplegend team dat in regelmatig contact staat met de patiënt en deze op de hoogte brengen van de redenen voor deze raadpleging het verzoek van de patiënt bespreken met de vertrouwenspersoon indien de patiënt niet meer bij bewustzijn is

-het verzoek bespreken met de naasten van de patiënt die door hem of de vertrouwenspersoon zijn aangewezen.

-minstens één maand laten verlopen tussen het schriftelijke verzoek van de patiënt en het toepassen van de euthanasie

-Alle handelingen en de verklaring worden opgetekend in het medisch dossier van de patiënt.

-De arts, die euthanasie heeft toegepast, bezorgt binnen 4 werkdagen het volledig ingevulde registratiedocument aan de federale controle- en evaluatiecommissie.

Wat doet de tweede geraadpleegde andere arts?

De geraadpleegde arts bekijkt het medisch dossier en onderzoekt de patiënt. Hij stelt verslag op en brengt de eventueel aangewezen vertrouwenspersoon op de hoogte van de resultaten van deze raadpleging. De geraadpleegde arts is onafhankelijk tegenover de patiënt en de behandelende arts én bevoegd om de aandoening in kwestie te beoordelen.

Gevolgen?

Van een persoon, die overlijdt ten gevolge van euthanasie, volgens de regels van deze wet, wordt aangenomen dat hij/zij een natuurlijke dood is gestorven. Dat is belangrijk voor de uitvoering van de overeenkomsten, met name de verzekeringsovereenkomsten, waarbij hij partij was.