Het bijzonder comité voor de sociale dienst

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op.
De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Samenstelling