aaa
rss
Printvriendelijke versie
PDF

OCMW raad

Ieder OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In onze gemeente bestaat de raad uit 9 leden. Zij worden voor een periode van 6 jaar aangeduid door de gemeenteraad. De raad komt maandelijks samen om de beslissingen te nemen die nodig zijn om het Openbaar centrum te laten functioneren. De raad beslist onder meer over de oprichting van nieuwe vormen van dienstverlening, de personeelsaangelegenheden, de financiën en het vermogen van het OCMW. 
Aan het hoofd van de raad voor Maatschappelijk Welzijn staat de voorzitter, welke verkozen wordt onder de leden. De voorzitter heeft als voornaamste taak de beslissingen van de raad uit te voeren en te zorgen voor het dagelijks bestuur van het OCMW. 
Bij dringende gevallen kan de voorzitter beslissen over het toekennen van steun. 
De administratie wordt waargenomen door een algemeen directeur, die tevens hoofd is van het personeel, en een financieel directeur.

Voorzitter

Katelijne Scheirlinckx

voorzitter@ocmwlierde.be

Algemeen directeur

Nathalie Meersman 

algemeendirecteur@lierde.be

Aanverwante onderwerpen