Land- en Tuinbouwraad

De land- en tuinbouwraad is de schakel tussen het gemeentebeleid en de land- en tuinbouwers van Lierde en heeft volgende doelstellingen:

  • overleg en coördinatie over het land- en tuinbouwbeleid;
  • adviezen verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad, hetzij op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen, hetzij op eigen initiatief;
  • ondersteunen van land- en tuinbouwactiviteiten ;
  • overbrengen van noden en problemen van de land- en tuinbouwers aan het gemeentebestuur, samen met het formuleren van mogelijke oplossingen.

Zij worden bijgestaan door schepen van landbouw Andre Eeman en milieuambtenaar Monique De Henauw .

Voor meer informatie mail naar milieudienst@lierde.be 

Leden van de Landbouwraad

De Henauw Monique (milieuambtenaar) 

Eeman André (Schepen Leemilieu – Landbouw)

Allaert Luc (Afgevaardigde landbouw) 

Breda Filip (Afgevaardigde landbouw) 

De Smet Nelly (Afgevaardigde landbouw) 

De Praetere Guy (Afgevaardigde derde partij) 

Haelterman Dirk (Afgevaardigde landbouw) 

Herregods-Van De Pontseele Marc (Afgevaardigde Centrumlijst)

Martens Dirk (Afgevaardigde landbouw) 

Van De Walle Emiel (Afgevaardigde landbouw) 

Van Den Berge André (Afgevaardigde landbouw) 

Watthe Emilien (Afgevaardigde landbouw) 

Van Der Heyden Johan (Afgevaardigde milieuraad)