Jeugdraad

Wat is een jeugdraad?

Gemeentelijke jeugdraden zijn officiële adviesorganen van de gemeentebesturen. In deze hoedanigheid leveren zij advies. Maar de werking van de jeugdraad beperkt zich zeker niet alleen tot adviseren. De jeugdraad van Lierde organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor de Lierdese jeugd, zoals een quiz. Hierin nemen ploegen van maximaal vier deelnemers het tegen elkaar op. Natuurlijk vallen er ook prijzen te winnen. Maar naast het testen van de algemene kennis van de jeugd, organiseert de jeugdraad van Lierde nog andere activiteiten. Denk maar aan een kindertheater voor de kleinsten dat telkens doorgaat in februari, een kinderrommelmarkt en een ontbijt voor de dag van de jeugdbeweging.

Wie zetelt in de jeugdraad?

De jeugdraad van Lierde bestaat uit geëngageerde jongeren die een bijdrage willen leveren om het Lierdese jeugdbeleid positief te beïnvloeden. In Lierde zetten volgende jongeren hun ten volle in voor de jeugd: Gregory Put, Robbe Van der Linden, Sarina Ternoot, Frank Vercleyen, Jarni Van Halewijn, Britt Van Lierde, Marijke Sergoyne en Jarne van Haesevelde.

Jeugdraad Lierde is steeds op zoek naar nieuwe leden.

Heb jij interesse om je in te zetten voor de jeugd? Dit kan! Je kan je aansluiten als onafhankelijk lid of als lid verbonden aan een jeugdbeweging. Wat bieden wij aan? Plezante leden en een aangename werking!

Meer info: jeugddienst@lierde.be of volg ons op Facebook of Instagram.

statuten jeugdraad (pdf, 15.9 kB)