Politieraad

Sinds de politiehervorming vormen de gemeente Lierde en de stad Geraardsbergen een meergemeentenpolitiezone.  De meergemeentezones bezitten rechtspersoonlijkheid en hebben eigen specifieke politieke organen: de politieraad en het politiecollege.
Deze politieke organen oefenen de bevoegdheden van de gemeenteraden en de schepencolleges uit inzake organisatie en beheer van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde.

Politieraad

De politiezone Geraardsbergen/Lierde is een meergemeentenzone, daarom worden de bevoegdheden van de gemeenteraad inzake beheer en organisatie van het politiekorps uitgeoefend door de politieraad.
De politieraad is evenredig samengesteld uit leden van de gemeenteraden van de Lierde en Geraardsbergen, en dit op basis van bevolkingscijfers.  De beide burgemeesters zijn lid van rechtswege.

Politieraad
Klik om te vergroten

Leden van de Politieraad

Lieve Van Der Straeten (Lierde) 

Peter Van den Broek (Lierde) 

Ann De Geeter (Lierde) 

Stephan Bourlau (Geraardsbergen) 

Davy Coppez (Geraardsbergen) 

Godelieve Dauw  (Geraardsbergen) 

Sarah De Backer (Geraardsbergen) 

Steven De Boe (Geraardsbergen) 

Bram De Geeter (Geraardsbergen) 

Karel De Moyer (Geraardsbergen) 

Andrée De Rom-Depreter (Geraardsbergen) 

Filip D’hose (Geraardsbergen) 

Patrick Flamez (Geraardsbergen) 

Robin Schryers (Geraardsbergen) 

Emma Van der Maelen (Geraardsbergen) 

Rurik Van Landuyt (Geraardsbergen) 

Fernand Van Trimpont (Geraardsbergen) 

Politiecollege

In een meergemeentenzone worden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door het politiecollege. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van Geraardsbergen en Lierde, zij zijn van rechtswege lid van het politiecollege.  Het aantal collegeleden hangt uitsluitend af van het aantal samenstellende gemeenten. De korpschef woont de vergaderingen van het politiecollege bij.  Hij is belast met de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd.  Ook de politiesecretaris woont de vergaderingen bij en staat in voor de notulen. Burgemeesters Marc De Brakeleer en Guido De Padt zijn voorzitter van het politiecollege.

Leden van het Politiecollege

Burgemeester Jurgen Soetens (Voorzitter Lierde) 

Burgemeester Guido De Padt (Voorzitter Geraardsbergen) 

Jurgen De Landsheer (Korpschef) 

In het politiecollege wordt momenteel vergaderd met een directiecomité bestaande uit de verantwoordelijken van de afdelingen bijzonder toezicht, algemeen toezicht, recherche en steundienst.